Ja Morant plakatuje Jalen Smith jako kandydata do wsadu roku